Giới thiệu Khang Vượng Booking

  CÔNG TY TNHH TM & DV KHANG VƯỢNG BOOKING Đại lý chính thức của các hàng hãng không tại Việt Nam Chuyên cung cấp dịch vụ...
Quy định phương thức thanh toán

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

  CÔNG TY TNHH TM & DV KHANG VƯỢNG BOOKING QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN   Khang Vượng Booking là Công ty hoạt động trong lĩnh...
Điều kiện và điều khoản chung

Chính sách và Quy định chung

CÔNG TY TNHH TM & DV KHANG VƯỢNG BOOKING CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG (Bao gồm các điều kiện - điều khoản sử dụng website...
Chính sách bảo mật thông tin của khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

  CÔNG TY TNHH TM & DV KHANG VƯỢNG BOOKING CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG (Bao gồm đơn vị thu thập...
Chính sách hoàn đổi vé máy bay

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN VÉ

  CÔNG TY TNHH TM & DV KHANG VƯỢNG BOOKING CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN VÉ (Áp dụng chính sách hủy vé, hoàn vé,...
Chính sách Giao nhận - Vận chuyển - Cài đặt

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN GIAO NHẬN

  CÔNG TY TNHH TM & DV KHANG VƯỢNG BOOKING CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN GIAO NHẬN VÀ CÀI ĐẶT (Bao gồm chính sách giao nhận, thanh toán...