Siêu khuyến mại 5 ngày vàng tháng 6, bắt đầu từ ngày 06/06 – 10/06/2016, hãng hàng không Vietnam Airlines triển khai chương trình khuyến mại mở bán vé máy bay quốc tế giá chỉ từ 124 USD, áp dụng cho rất nhiều những hành trình bay hấp dẫn đến rất nhiều điểm bay quốc tế mà Vietnam Airlines đang khai thác. Hãy lên kế hoạch du lịch cho mình ngay từ hôm nay đến điểm yêu thích để không bỏ lỡ những tấm vé máy bay giá rẻ của Vietnam Airlines!

Theo đó, chương trình khuyến mại 5 ngày vàng, vé Vietnam Airlines đi quốc tế chỉ từ 124 USD áp dụng cho hành trình bay Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức… từ Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

Tham khảo bảng giá vé khuyến mại của Vietnam Airlines:

Từ Đến Giá vé Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về
Hà Nội Yangon 180 USD 10/06 – 24/12/16
01/01 – 27/01/17
07/02 – 09/04/17
02/05 – 30/06/17
10/06 – 24/12/16
01/01 – 27/01/17
07/02 – 09/04/17
02/05 – 30/06/17
Tp. Hồ Chí Minh Yangon 159 USD
Tp. Hồ Chí Minh Jakarta 270 USD 10/06 – 05/07/16
14/07 – 26/12/16
05/01 – 26/01/17
01/02 – 26/04/16
29/04 – 24/06/17
05/05 – 30/06/16
09/07 – 21/12/17
01/01 – 30/01/17
06/02 – 30/04/17
03/05 – 19/06/17
Hà Nội Thành Đô 197 USD 10/06 – 14/09/16
30/10 – 30/06/17
10/06 – 14/09/16
30/10 – 30/06/17
Hà Nội Quảng Châu 252 USD 10/06 – 14/01/17
11/02 – 26/04/17
10/06 – 30/06/17
10/06 – 14/01/17
11/02 – 26/04/17
10/06 – 30/06/17
Tp. Hồ Chí Minh Quảng Châu 257 USD 10/06 – 09/07/16
21/08 – 23/12/16
05/01 – 14/04/17
11/02 – 26/04/17
06/05 – 30/06/17
10/06 – 09/07/16
21/08 – 23/12/16
05/01 – 14/04/17
11/02 – 26/04/17
06/05 – 30/06/17
Hà Nội Thượng Hải 358 USD 10/06 – 09/07/16
21/08 – 23/12/16
05/01 – 14/04/17
11/02 – 26/04/17
06/05 – 30/06/17
10/06 – 09/07/16
21/08 – 23/12/16
05/01 – 14/04/17
11/02 – 26/04/17
06/05 – 30/06/17
Hà Nội Bắc Kinh 332 USD
Tp. Hồ Chí Minh Hồng Kông 124 USD 10/06 – 09/07/16
21/08 – 23/12/16
05/01 – 14/04/17
11/02 – 26/04/17
06/05 – 30/06/17
10/06 – 09/07/16
21/08 – 23/12/16
05/01 – 14/04/17
11/02 – 26/04/17
06/05 – 30/06/17
Hà Nội Đài Bắc 324 USD 10/06 – 19/06/16
01/09 – 19/01/17
11/02 – 26/04/17
10/06 – 30/06/17
10/06 – 19/06/16
01/09 – 19/01/17
11/02 – 26/04/17
10/06 – 30/06/17
Hà Nội Cao Hùng 324 USD
Hà Nội Seoul 527 USD 10/06 – 25/07/16
11/08 – 09/09/16
20/09 – 23/12/16
08/01 – 20/01/17
06/02 – 30/06/17
10/06 – 25/07/16
11/08 – 09/09/16
20/09 – 23/12/16
08/01 – 20/01/17
06/02 – 30/06/17
Tp. Hồ Chí Minh Seoul 523 USD
Đà Nẵng Seoul 519 USD
Hà Nội Busan 523 USD
Tp. Hồ Chí Minh Busan 518 USD
Tp. Hồ Chí Minh Tokyo 466USD 10/06 – 10/08/16
01/09 – 01/01/17
11/01 – 19/03/17
16/04 – 29/04/17
11/05 – 30/06/17
10/06 – 09/08/16
16/08 – 23/12/16
01/01 – 25/04/17
06/05 – 30/06/17
Tp. Hồ Chí Minh Osaka 470USD
Tp. Hồ Chí Minh Nagoya 466USD
Tp. Hồ Chí Minh Fukuoka 451USD
Hà Nội Osaka 475USD
Hà Nội Tokyo 471USD
Hà Nội Fukuoka 456USD
Hà Nội Nagoya 471USD
Đà Nẵng Tokyo 462USD
Hà Nội London 765 USD 10/06 – 28/07/16
05/09 – 30/12/16
08/01 – 02/02/17
06/03 – 30/06/17
10/06 – 30/06/16
09/08 – 16/12/16
01/01 – 14/01/17
28/01 – 30/06/17
Tp. Hồ Chí Minh London 760 USD
Hà Nội Moscow 516 USD 10/06 – 29/07/16
05/09 – 04/01/17
11/01 – 02/02/17
06/03 – 30/06/17
10/06 – 24/06/16
08/08 – 16/12/16
01/01 – 13/01/17
28/01 – 30/06/17
Tp. Hồ Chí Minh Moscow 511 USD
Hà Nội Frankfurt 798 USD 10/06 – 24/07/16
15/09 – 03/11/16
12/12 – 30/12/16
09/01 – 02/02/17
06/03 – 30/06/17
10/06 – 22/06/16
08/08 – 28/10/16
21/11 – 15/12/16
28/01 – 30/06/17
Tp. Hồ Chí Minh Frankfurt 793 USD
Hà Nội Paris 763 USD 10/06 – 28/07/16
05/09 – 30/12/16
08/01 – 02/02/17
06/03 – 30/06/17
10/06 – 30/06/16
09/08 – 16/12/16
01/01 – 14/01/17
28/01 – 30/06/17
Tp. Hồ Chí Minh Paris 758 USD
London Hà Nội 456 GBP 08/08 – 16/12/16
01/01 – 13/01/17
28/01 – 31/03/17
05/09 – 30/12/16
09/01 – 02/02/17
06/03 – 31/03/17
London TP.Hồ Chí Minh 453 GBP
Moscow Hà Nội 379 EUR 08/08 – 16/12/16
09/01 – 02/02/17
06/03 – 31/03/17
05/09 – 04/01/1
11/01 – 02/02/17
06/03 – 31/03/17
Moscow TP.Hồ Chí Minh 375 EUR
Paris Hà Nội 661 EUR 08/08 – 15/12/16
01/01 – 13/01/17
28/01 – 31/03/17
05/09 – 31/12/16
09/01 – 02/02/17
06/03 – 31/03/17
Paris TP.Hồ Chí Minh 556 EUR
Tokyo Hà Nội 35,310 JPY 10/06 – 09/08/16
16/08 – 23/12/16
01/01 – 31/03/17
10/06 – 10/08/16
01/09 – 01/01/17
11/01 – 19/03/17
Tokyo TP.Hồ Chí Minh 35,310 JPY
Osaka Hà Nội 35,310 JPY
Osaka TP.Hồ Chí Minh 35,310 JPY
Nagoya Hà Nội 35,310 JPY
Nagoya TP.Hồ Chí Minh 35,310 JPY
Fukuoka Hà Nội 35,310 JPY
Fukuoka TP.Hồ Chí Minh 35,310 JPY
Tokyo Đà Nẵng 35,310 JPY
Hồng Kông Hà Nội 1,217 HKD 10/06 – 09/07/16
21/08 – 23/12/16
05/05 – 14/01/17
11/02 – 26/04/17
06/05 – 31/03/17
10/06 – 09/07/16
21/08 – 23/12/16
05/05 – 14/01/17
11/02 – 26/04/17
06/05 – 31/03/17
Hồng Kông TP.Hồ Chí Minh 1,178 HKD
Bắc Kinh Hà Nội 2,009 CNY
Quảng Châu Hà Nội 1,445 CNY
Quảng Châu TP.Hồ Chí Minh 1,612 CNY
Thành Đô Hà Nội 1,349 CNY
Thượng Hải Hà Nội 2,179 CNY
Thượng Hải TP.Hồ Chí Minh 2,146 CNY
Seoul Hà Nội 268,500KRW 10/06 – 30/06/16
14/08 – 08/09/16
16/09 – 31/10/16
10/06 – 31/01/17
Seoul TP.Hồ Chí Minh 262,700 KRW
Seoul Đà Nẵng 257,700KRW
Busan Hà Nội 357,700 KRW
Busan TP.Hồ Chí Minh 357,700 KRW
Seoul Hà Nội 348,500KRW 01/07 – 21/07/16 01/07 – 21/10/16
Seoul TP.Hồ Chí Minh 342,700 KRW
Seoul Đà Nẵng 337,700 KRW
Busan Hà Nội 437,700KRW
Busan TP.Hồ Chí Minh 437,700 KRW
Yangon Hà Nội 138USD 10/06 – 24/12/16
01/01 – 27/01/17
07/02 – 09/04/17
02/05 – 31/03/17
10/06 – 24/12/16
01/01 – 27/01/17
07/02 – 09/04/17
02/05 – 31/03/17
Yangon TP.Hồ Chí Minh 192 USD
Siem riep Hà Nội 241USD 10/06 – 09/07/16
21/08 – 23/12/16
05/01 – 16/01/17
11/02 – 26/04/17
06/05 – 31/03/17
10/06 – 09/07/16
21/08 – 23/12/16
05/01 – 16/01/17
11/02 – 26/04/17
06/05 – 31/03/17
Siem riep TP.Hồ Chí Minh 236 USD
Phnom penh Hà Nội 191 USD

Lưu ý:

  • Thời gian đặt vé: Từ 06/06 – 10/06/2016
  • Thời gian khởi hành: Tùy thuộc vào từng hành trình bay
  • Giá vé khuyến mại khứ hồi đã bao gồm thuế và phụ phí
  • Tùy vào thời gian book vé và tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.
  • Số lượng vé có hạn
  • Các điều kiện và điều khoản được áp dụng.

Du lịch cùng hoa sen

Đồng hành cùng Vietnam Airlines trong chương trình khuyến mại sắp tới, bạn sẽ được sở hữu cho mình tấm ve may bay gia re nhất cho chuyến đi của mình đến mọi điểm bay trên khắp thế giới mà Vietnam Airlines đang khai thác. Hãy lên kế hoạch di chuyển của mình từ bây giờ và chờ đón khoảnh khắc giờ vàng sắp tới nhé!

Liên hệ trực tiếp đến Dai ly Vietnam Airlines theo hotline: Hà Nội: 04.3831.0888 – Hồ Chí Minh: 08.3920.5999 ngay khi bạn có nhu cầu đặt vé, hoàn hủy vé hay tất cả những thắc mắc về hành lý, thủ tục bay. Chúc bạn có một chuyến du lịch an toàn, vui vẻ và tiết kiệm!

4.5/5 - (2 bình chọn)
Chat Zalo